Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „REKONSTRUKCE 1.NP DOMU NÁM. T. G. MASARYKA 10, V HOLICÍCH"
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce. Jedná se modernizaci stávajícího objektu. Objekt se nachází v zastavěném území, konkrétně na náměstí města Holice. Stávající využití objektu je polyfunkční tzn. Kombinací různých provozů od kadeřnictví, přes administrativní prostory.
Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této ZD– Projektová dokumentace a Soupis stavebních prací, vypracované společností PRODIN a.s, IČ: 25292161.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestoholice.cz)
Kontakt: Petr Vlášek
e-mail: vlasek.zakazky@gmail.com
tel: 607965711
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 30.11.2022 09:00
Datum zahájení: 02.11.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: