Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Holice – využití srážkových vod
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce.
Předmětem veřejná zakázky je výstavba dešťové kanalizace a závlahového systému, sestávající z:
• podchycení dešťových vod z vybraných veřejných budov města,
• systému dešťové kanalizace, odvádějícího dešťové vody do akumulační nádrže,
• závlahového systému Sokolského parku a zahrad mateřské školy a opatrovny,
• napojení akumulační nádrže na náhradní zdroj vody – studna „U hasičů“,
• napojení akumulační nádrže bezpečnostním přelivem na systém jednotné kanalizace města
• rozvodů elektrické energie a ovládacích rozvodů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestoholice.cz)
Kontakt: Petr Vlášek
e-mail: vlasek.zakazky@gmail.com
tel: 607965711
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 03.12.2020 09:00
Datum zahájení: 12.11.2020 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: