Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
FVE elektrárny, město Holice
podlimitní Příjem nabídek 06.06.2024 25.06.2024 09:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPORTOVNÍ HALE - HOLICE
podlimitní Zadáno 25.01.2024 14.02.2024 09:00
HOLICE, Č.P 673 RŮŽIČKOVA ULICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY
podlimitní Zadáno 15.01.2024 31.01.2024 09:00
„REKONSTRUKCE 1.NP DOMU NÁM. T. G. MASARYKA 10, V HOLICÍCH"
podlimitní Zadáno 02.11.2022 30.11.2022 09:00
„Č.p.100 ZŠ Komenského - PD oprava elektroinstalace, rozvodů vody, splaškové kanalizace a odvětrání sociálního zařízení vč. sociálního zázemí budovy a s tím spojené stavební úpravy
podlimitní Zadáno 12.08.2022 02.09.2022 09:00
Holice – využití srážkových vod
podlimitní Zadáno 12.11.2020 03.12.2020 09:00
Dodávka TA
nadlimitní Zadáno 21.04.2020 25.05.2020 09:00
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V HOLICÍCH
podlimitní Zadáno 19.11.2019 05.12.2019 09:00
HOLICE – STADION DUKELSKÁ, ZDROJE VODY PRO ZÁVLAHY
podlimitní Zadáno 11.04.2019 02.05.2019 09:00
Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47 - dodávka
podlimitní Zadáno 11.04.2019 02.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016